Planeringsförutsättningar

Vid etablering av vindkraftsanläggningar är valet av område, lokaliseringen, avgörande. Tillgången på vindenergi är den enskilt viktigaste faktorn för lokalisering av vindkraftsanläggningar. Skillnaden mellan bra och dåliga vindlägen är mycket stor.

Hitta en lämplig plats för din vindkraftsanläggning

  1. Ta del av kommunens översiktsplan. I planen kan du läsa vilka områden kommunen bedömt är de bästa områdena för vindbruk. Om du redan tänkt på ett specifikt område så kan det också framgå om det är lämpligt eller inte.
  2. Om det gäller en större anläggning eller då kommunen inte tagit upp vindbruk i sin översiktsplan kan länsstyrelsens regionala planeringsunderlag eventuellt ge information.
  3. Kolla upp närheten till elnätet och elnätets kapacitet.
  4. Säkerställ rätten till mark där vindkraftverk ska byggas.
  5. Säkerställ rätten till mark där vägar och ledningar ska anläggas.