Prövningsprocessen

För att bygga en vindkraftsanläggning, som motsvarar definitionen av en stor anläggning, krävs tillstånd enligt miljöbalken med tillhörande krav på miljökonsekvensbeskrivning och kommunens tillstyrkan. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken prövas av länsstyrelsen.