Svensk ekonomisk zon

För att bygga havsbaserade vindkraftverk i Sveriges ekonomiska zon krävs tillstånd av regeringen och tillstånd enligt kontinentalsockellagen.

Om Sveriges sjöterritorium och den ekonomiska zonen

Sveriges sjöterritorium sträcker sig som mest 12 nautiska mil ut (ca 22,2 km) från baslinjen. Utanför territorialgränsen tar Sveriges ekonomiska zon vid i enlighet med Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

I 1 § Lag (1992:1140) framgår att Sveriges ekonomiska zon omfattar de områden utanför sjöterritoriet som framgår av bilaga 4 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. Den ekonomiska zonen sträcker sig 200 nautiska mil (cirka 370,4 kilometer) från kusten.

Kontinentalsockeln omfattar både Sveriges sjöterritorium och Sveriges ekonomiska zon. Den kan beskrivas som en förlängning av Sveriges territorium under vatten och gäller havsbotten och dess underlag.

Kontaktpunkt för tillstånd

För att bygga vindkraft inom Sveriges ekonomiska zon krävs tillstånd av regeringen enligt paragraf 5 i lagen om Sveriges ekonomiska zon (1992:1140). Vid en tillståndsprövning ska 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken tillämpas. Det krävs även tillstånd enligt kontinentalsockellagen (1966:314) för undersökning av havsbotten och nedläggning av ledningar vid vindkraftsetableringar i den ekonomiska zonen.

I kontaktpunkten har vi samlat länkar till lagarna du behöver tänka på och till myndigheterna som hanterar tillstånden.