Havsplaner

Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till havsplaner för Sverige. Havsplanerna blir vägledande för myndigheter och kommuner när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet.

Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart, nu och i framtiden. En havsplan visar lämplig användning av havet.

En havsplan är en strategisk plan med stora drag och få detaljer. Planering handlar om att styra mot den framtid vi vill ha. Sveriges havsplaner ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömålen.

Läs mer om havsplanering på Havs -och vattenmyndigheten webbplats.