Vindkraft nära flygplatser

Om du planerar att bygga vindkraftverk i närheten av en flygplats så är det viktigt att samråda med berörda på ett tidigt stadium. Höga objekt kan påverka flygsäkerhet och tillgänglighet kring flygplatser men även påverka navigationsanläggningar för luftfarten i områden långt från flygplatsen. Innan ett högt objekt byggs ska alla berörda inom luftfarten få möjlighet att yttra sig.

Runt flygplatser och radioanläggningar för luftfarten finns områden där nya byggnader av olika slag kan komma att äventyra flygsäkerheten. Om du planerar att bygga något inom ett sådant område ska alla berörda inom luftfarten få en möjlighet att yttra sig. Detta gäller både fasta byggnader, master, vindkraftverk och tillfälliga föremål till exempel byggnadskranar. Ett högt objekt är föremål som är 20 meter eller högre.

De som kan komma att ha synpunkter på ett högt objekt i relation till luftfart är:

  • Aktuell(a) flygplats(er)
  • Luftfartsverket, LFV
  • Trafikverket
  • Försvarsmakten

Läs mer om vindkraft och andra höga objekt på Trafikverkets webbplats.