Tillstånd för sjömätning

För att kunna projektera en vindkraftspark i ett vattenområde kan det krävas djupdata som är mer exakta än vad som anges i ett vanligt sjökort. Sådana data kan fås via Sjöfartsverkets djupdatabas. I vissa fall krävs egna mätningar som kan beställas av Sjöfartsverket som offererar både stora och små uppdrag.

Om en vindkraftsetablering till sjöss kräver sjömätning ska den göras enligt rådande lagstiftning och i enlighet med den internationella standarden som är framtagen inom området.

Tillstånd för sjömätning utfärdas av Försvarsmakten.