Prövningsprocessen

För att bygga vindkraftverk i vattenområden inom Sveriges territorialgräns krävs tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Tillstånd för vindkraftsetablering i vatten prövas normalt av miljödomstolen.