Frågor och svar om Vindbrukskollen

Hur fungerar karttjänsten Vindbrukskollen? Här hittar du några vanliga frågor och svar som hjälper dig när du ska använda Vindbrukskollen.

När behövs ett användarkonto?

Användarkonto är till för verksamhetsutövare och myndigheter som lägger in nya och uppdaterar befintliga vindkraftsprojekt i Sverige.

Om du enbart är intresserad av information om vindkraft och statistik behöver du inte ett användarkonto eftersom all information är öppen och tillgänglig för alla.

Hur registrerar jag mig som användare?

Gå in i Vindbrukskollens karttjänst och klicka på ”Logga in” högst upp i det blå fältet.

Klicka sedan på ”Ny verksamhetsutövare”.

Fyll i fälten och klicka på ”Skicka verifieringsmail”.

Du behöver även skicka in ett organisationsbevis till oss som är kopplat till organisationsnumret/personnumret som du vill registrera som användare.

Organisationsbevis eller personbevis skickar du via mejl.

Det går även att skicka det per post till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vindbrukskollen Miljöskyddsavdelningen
403 40 Göteborg

Hur gör jag för att logga in?

Gå in i Vindbrukskollens karttjänst och klicka på ”Logga in” högst upp i det blå fältet.

Du använder företagets organisationsnummer som användarnamn. För att kunna logga in behöver företaget ha ett användarkonto hos Vindbrukskollen.

Ansökan till användarkonto görs genom att klicka på ”Ny verksamhetsutövare” på sidan för inloggning. Användarkonto är till för verksamhetsutövare och myndigheter som lägger in nya och uppdaterar befintliga vindkraftsprojekt

Hur får jag ett nytt lösenord?

Om du har glömt ditt lösenord går du in i Vindbrukskollens karttjänst och klickar på ”Logga in” högst upp i det blå fältet.

Klicka sedan på ”Glömt lösenord”.

Fyll i organisationsnumret enligt formatet 123456-1234 och sedan klicka på ”Skicka länk”. 

En länk skickas till den mejladress som är kopplat till användarkontot så att du kan skapa ett nytt lösenord.

Kontakta oss på Vindbrukskollens kansli om du behöver hjälp med inloggning.

Hur får jag fram olika kartlager?

Du kan hitta kartlager på olika sätt.

Alternativ 1:

 • Klicka på symbolen för lagerlista i panelen som du hittar i kartans övre högra hörn.
 • Listan visar samtliga grupplager. Klicka på pilarna för att synliggöra underliggande lager. 

Alternativ 2:

 • Klicka på symbolen för lagerlista i panelen som du hittar i kartans övre högra hörn.
 • Skriv in namnet på lagret i sökfältet ”Sök i lagerlista” och klicka på det förslag som stämmer med din sökning.

Kartlagren består av grupplager med specifika underliggande lager. De underliggande lagren får du fram genom att klicka på pilen till vänster om grupplagret.

För att se symbolen för kartlagret klickar du på pilen på lagret tills symbolen syns under lagernamnet.

Du aktiverar eller avaktiverar kartlagren genom att bocka i eller ur rutan framför namnet på lagret du är intresserad av.

För vissa lager kan du ställa in lagrets transparens i kartan och zooma till lagrets utbredning genom att klicka på de tre prickarna till höger om lagernamnet.

Hur exporterar jag data från Vindbrukskollen till Excel?

Sammanställningar av vindkraftverk och projekteringsområden:

 • Exportera all data om vindkraftverk och projekteringsområden genom att klicka på ”Excel-export” i det blå fältet högst upp på sidan. En Excelfil laddas ner automatiskt.
 • Exportera specifika data genom att klicka på förstoringsglaset i verktygspanelen i kartans övre högra hörn. Välj någon av sökkategorierna som passar för att avgränsa sökningen och klicka på ”Sök”. Om du är nöjd med sökresultatet kan du exportera informationen genom att klicka på knappen ”Exportera till Excel”. I avgränsningen är sökresultatet begränsat till information om cirka 1000 vindkraftverk. Om du söker mycket information är det bättre att istället använda sig av Excel-exporten.

Kartlager:

 • Ladda ner Vindbrukskollens kartlager för projekteringsområden och vindkraftverk samt annan öppen data från Länsstyrelsens Geodatakatalog genom att skriva in ord i sökfältet, exempelvis ”Vindbrukskollen”. Klicka på titeln för kartlagret i resultatlistan för att få fram mer information om lagret och att ladda ner WMS-länk eller shape genom ATOM-fil.

Hur aktuella är uppgifterna i Vindbrukskollen?

Vindbrukskollens kansli arbetar kontinuerligt med kvalitetsgranskning och har möjlighet att lägga in information som övriga parter inte lagt in.

Under 2020 har samtliga projekteringar med status handläggs, beviljat och överklagat granskats och vid behov uppdaterats minst en gång.

Vindbrukskollen är en frivillig karttjänst som ger en ögonblicksbild och bör därför ses som en vägledning.

Vad ska jag göra om Vindbrukskollen inte fungerar som vanligt?

Vi annonserar på nyhetssidan över planerade driftstopp.

Om du har problem med åtkomsten till tjänsten kan det vara så att din webbläsare orsakar felet. Här följer några tips på vad du själv kan göra om du inte kommer åt vissa av Vindbrukskollens funktioner.

 • Åtkomstproblem: prova ta bort webbhistorik och cache i din webbläsare. Alternativt surfa i privat läge.
 • Felmeddelanden vid inloggat läge: prova att logga ut och sedan logga in igen. Om du får ett felmeddelande vid inloggningsförsöket kan du behöva stänga webbläsaren innan du loggar in igen.
 • Kartan ”låser sig” eller ingen åtkomst till kartlagren: stäng ner Vindbrukskollen och starta om webbläsaren.

Välkommen att kontakta Vindbrukskollens kansli om det är andra funktioner som inte fungerar eller om du behöver ytterligare hjälp. 

 

Användarhandbok

I användarhandboken finns instruktioner och tips för hur du arbetar i Vindbrukskollen.

Vem gör vad i Vindbrukskollen?

Verksamhetsutövare

Verksamhetsutövarens ansvar är att registrera och uppdatera följande uppgifter:

 •  Samtliga befintliga vindkraftverk som den egna organisationen äger.
 •  Samtliga vindkraftverk och projekt som organisationen projekterar.
 •  Vindkraftverk och projekt som en gång varit planerade men som av olika  anledningar inte längre är aktuella för projektering och/eller byggnation.

I Vindbrukskollens användarhandbok finns information om hur du som verksamhetsutövare går tillväga för att registrera och uppdatera uppgifter i Vindbrukskollen direkt. Det går även bra att kontakta Vindbrukskollens kansli för att få hjälp med det.

Länsstyrelser och kommuner

Myndigheten ska registrera uppgifter om beslut samt datum för inkommande handlingar. Det är i första hand verksamhetsutövaren som ska registrera nya projekteringsområden. I annat fall bör myndigheten göra detta så att området blir synligt i Vindbrukskollen.

Det går bra att kontakta Vindbrukskollens kansli för att få hjälp med att uppdatera Vindbrukskollen.

Vindbrukskollens kansli

Vindbrukskollens kansli arbetar med att ge stöd och support till samtliga användare. Kansliet uppdaterar användarstöd, administrerar Vindbrukskollens användare och uppdaterar information på Vindlov. Kansliet arbetar löpande med kvalitetssäkring och systemutveckling för att Vindbrukskollen ska bli en så användarvänlig och bra karttjänst som möjligt.