Om Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en interaktiv karttjänst för etablering av vindkraft i Sverige. Vindbrukskollen är tillgänglig för alla och innehåller uppgifter om befintliga och planerade vindkraftverk. Tjänsten går att använda från projektering till etablering och slutligen nedmontering. 

Här finns också kartlager med information som är relevant vid vindkraftsetablering som till exempel vindkartering och skyddade områden. Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten.

Vindbrukskollen är en frivillig karttjänst som ger en ögonblicksbild av vindkraften i Sverige. Den uppdateras av projektörer, verksamhetsutövare och myndigheter. Vindbrukskollen har ett kansli som arbetar med att kvalitetsgranska de uppgifter som är inlagda, ger support på tjänsten och arbetar med vidareutveckling. Kontakta gärna kansliet om du hittar felaktigheter i kartan.

Ansvar och upphovsrätt 

Vi tar inte ansvar för att de uppgifter som finns registrerade i Vindbrukskollen är korrekta eller att övrig geografisk information är korrekt. Varje uppgiftslämnare och leverantör av informationen ansvar enskilt för att den stämmer. Användare uppmanas därför att alltid kontrollera uppgifterna innan några åtgärder vidtas. De bakgrundskartor som används i Vindbrukskollen är upphovsrättsskyddade vilket innebär att de endast får nyttjas i tillståndsprocessen. All annan användning av kartorna kräver särskilt tillstånd från berörda upphovsrättsinnehavare.

Hjälp och kontakt

Mer information om Vindbrukskollen och hur du använder tjänsten hittar du under våra övriga informationssidor. Du är välkommen att kontakta Vindbrukskollens kansli om du har frågor eller vill lämna synpunkter.

Maila: Vindbrukskollens kansli

Telefon: 010-22 44 300

Telefontider: 09.00-11.30 samt 13.00-14.30