Webbinarieserie: Massa- och pappersindustrins energianvändning

I november och december arrangerar Energimyndigheten webbinarier vid tre tillfällen: 6 november, 20 november och 4 december. Samtliga startar med en virtuell fika 8.45 med första presentation klockan 9.00.

Rullar med kartong i pappersindustri

Webbinarierna organiseras som en avslutning och resultatspridning av utvalda projekt i FoU-programmet Massa- och pappersindustrins energianvändning finansierat av Energimyndigheten under 2016–2020.  

Med webbinarierna riktar vi oss till alla som är engagerade och intresserade av industrins utmaningar och utvecklingsfrågor. Webbinarierna har som mål att vara lättillgängliga och innehålla presentationer av tre intressanta projekt per tillfälle.

Webbinarierna är en serie med följande teman:

Reservera följande datum! 6 november, 20 november samt 4 december (fredagar klockan 8.45–10.15 cirka). Ingen anmälan krävs. Deltagande sker via Teams, länk till att ansluta kommer finnas tillgänglig på denna sida. 

Preliminär agenda:

  • Presentation av projekten (tre projekt med respektive 15–20 minuters presentationer) och projektens resultat och industriimplikationer.
  • Diskussion och frågestund efter varje projekt.
  • Summering av sessionen där generella implikationer för industrins forsknings- och innovationsutveckling diskuteras samt ytterligare eventuella frågor.
  • Energimyndighetens bioekonomistrategi och satsningar inom området.  

Du är även välkommen att vidarebefordra inbjudan till dina kollegor som kan tänkas vara intresserade av att delta.        

  
Webinarium #1 FoU-projekt om energieffektivisering i massa- och pappersindustrin 

6 november klockan 9.0010.15

Ny energieffektiv flishuggningsteknik för skogsindustrin

KNEAD - Knåda för energieffektiv raffinering. 

Digitalisering och energieffektivisering: Möjligheter, hinder och affärsmodeller för teknikens industriella förverkligande. 

Webbinarium #2 FoU-projekt om nya produkter, innovationer och material  

20 november, klockan 9.0010.15

LightFibre - Ligninbaserad kolfiber från lösningsspunnen prefiber.
 
Integrering av elektrobränslekonceptet i massa- och pappersindustrin för ett framtida elnät i balans och ett hållbart energisystem med minimala klimatavtryck.

Effektiv karbonisering av massa- och pappersindustrins restprodukter för framställning av biokol.  
   

Webbinarium #3 FoU-projekt om Organisation, strategi och nya arbetssätt  

4 december klockan 9.0010.15

Energiledning i svensk massa- och pappersindustri - hinder, drivkrafter och generella framgångsfaktorer.

Interaktioner mellan affärs-, energi- och innovationsstrategier i massa- och pappersindustrin. Slutrapport kommer under oktober.   

Flexibla processintegrationslösningar för massa- och pappersindustrin.