El från solen

Programmet El från solen är Energimyndighetens huvudsakliga satsning på forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till solceller och termisk solkraft. Programmet omfattar totalt 280 miljoner kronor och pågår mellan 2016 och 2023.

Energimyndigheten bedriver ingen egen forsknings- eller utvecklingsverksamhet relaterat till solceller eller termisk solkraft. Däremot finansierar myndigheten ett stort antal projekt hos andra aktörer, exempelvis universitet och företag, genom satsningen El från solen.

Forskning och innovation relaterad till solel kan bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige och till nya produkter och tjänster som kan kommersialiseras genom svenskt näringsliv och därmed bidra till hållbar tillväxt.

Fokusområden

El från solen omfattar projekt med såväl samhällsvetenskaplig och humanistisk som teknisk eller naturvetenskaplig inriktning. Vidare kan både projekt i tidig forskningsfas och mer tillämpade utvecklingsprojekt finansieras inom programmet.

Insatserna inom El från solen fokuseras från och med år 2020 på följande områden:

  • Stor och snabb utbyggnad av solel
  • Integration av solel i elsystemet samt trygg energiförsörjning
  • Social hållbarhet och inkludering
  • Långsiktig ekologisk hållbarhet
  • Hållbar tillväxt och nya innovationer
  • Kunskap och kompetens

Insatserna inom programmet riktas för att möta de specifika behoven inom dessa områden.

Möjligheter att söka stöd

Det är möjligt att söka stöd inom El från solen ungefär en gång per år genom så kallade utlysningar. Programmet omfattar två typer av utlysningar:

  • Utlysningar som hålls gemensamt inom det europeiska nätverket SOLAR-ERA.NET.
  • Utlysningar som hålls nationellt och som administreras helt av Energimyndigheten

På Energimyndighetens sida för utlysningar presenteras dels alla utlysningar som du för närvarande kan skicka in ansökningar till, dels utlysningar som planeras framöver. Det är även möjligt att prenumerera på Energimyndighetens utlysningar. Du får då ett mejl skickat till dig när en ny utlysning har öppnats.

Aktuella utlysningar

Prenumerera på Energimyndighetens utlysningar

Ytterligare möjligheter att söka stöd

El från solen är Energimyndighetens huvudsakliga satsning på frågor relaterade till solel men det finns även flera andra program som kan finansiera projekt inom området:

Energimyndigheten har också satsningar som kan finansiera projekt relaterade till solel men som begränsas till vissa frågeställningar:

Du kan se vilka projekt som hittills finansierats inom ramen för programmet i Projektdatabasen.

Internationellt arbete

Genom El från solen deltar Sverige i internationella energiorganet IEA:s verksamhet kring solceller, International Energy Agency Photovoltaic Power System Programme (IEA PVPS). Sverige deltar även i flera av de utlysningar som anordnas gemensamt inom det europeiska nätverket SOLAR-ERA.NET.