Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, eller SWPTC, är ett kompetenscentrum som ska stödja svensk industri med kunskap om vindkraftens konstruktionsfrågor samt utbilda nya ingenjörer i ämnet.

De senaste åren har marknaden för vindkraftsteknik vuxit med 20 procent per år och ökningstakten för de kommande åren ser inte ut att minska. Orsaken är i huvudsak att vindkraften är en elproduktionsteknik fri från utsläpp av CO2, vilket är i linje med den politiska målsättningen världen över.

Kompetenscentrum i vindkraftsteknik

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum eller Swedish Wind Power Technology Center (SWPTC), har bildas för att stödja svensk industri med kunskap inom vindkraftens konstruktionsfrågor och för att utbilda nya generationer av ingenjörer med god kunskap om ämnet. Centret är placerat vid Chalmers, som har en gedigen grundkompetens inom flera relevanta teknikområden. Därigenom finns goda möjligheter att snabbt lyfta från grundkompetens till specialkunskap inom vindkraftsteknik.

Mål

Målet med centrets verksamhet är att bygga upp komponent- och systemkunskap kring hela vindkraftverket för att möjliggöra:

  • Världsledande utveckling och produktion av kompletta vindkraftverk i Sverige
  • Världsledande svensk utveckling och produktion av delsystem. Detta gäller exempelvis mekaniska drivlina inkluderande växellåda och gir- och pitchmekanismer
  • Forskning av högsta klass i syfte att resultera i optimala vindkraftverk
  • En ingenjörsutbildning av hög kvalitet med examination av vindkraftskunniga ingenjörer