OCEANERA-NET COFUND

OCEANERA-NET COFUND är ett initiativ som arbetar för att skynda på utvecklingen inom området havsenergi. Initiativet koordinerar forskning och utveckling inom åtta länder och regioner i Europa och medfinansieras av Europeiska unionens samarbetsprogram Horizon 2020. Programmet pågår under perioden 2017 och 2021.

Målet är att uppmuntra samarbetsprojekt mellan länder för att tackla några av de huvudutmaningar som identifierats inom havsenergisektorn på väg mot kommersialisering.

Energimyndigheten deltog också i det tidigare samarbetet OCEANERA-NET som var en del av ramprogram 7. Två utlysningar hölls där sju projekt med svenska aktörer fick stöd.

Under våren 2017 gick OCEANERA-NET COFUND ut med en utlysning där företag och forskningsaktörer sökte stöd för europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt inom havsenergi. Utlysningen hade sex fokusområden:

  • Nya och förbättrade energiomvandlingskoncept
  • Komponenter och delsystem, inkluderat kraftuttag (Power take off) och kontrollsystem
  • Elanslutning och elsystem
  • Material och strukturer
  • Installering, underhåll och marin drift
  • Resursutvärdering och bedömning av påverkan på tillförlitlighet, överlevnadsförmåga och prestanda

De medverkande länderna i OCEANERA-NET COFUND är Sverige, Storbritannien, Spanien, Portugal, Irland och Frankrike.