Batterifondsprogrammet

Batterifondsprogrammet är ett forskningsprogram med inriktning mot batteriåtervinning och mot batterier för elsystems- och fordonstillämpningar.

Mål

Programmet ska bidra till utvecklingen av:

  • Nya och vidareutvecklade kostnads- och resurseffektiva batterikoncept för lagring och användning av förnybar energi i elsystems- och fordonstillämpningar.
  • Världsledande kunskap och kompetens hos såväl svenska forskare som företag kring:
    - dagens såväl som framtida batterisystem för lagring och användning av förnybar energi i fordons- och elsystemtillämpningar.
    - hållbara och kostnadseffektiva återvinningsprocesser och -metoder.
  • Nära samarbete och ett aktivt nätverk mellan akademi och näringsliv, och utökad batteriforskningsverksamhet inom svenska företag.

Forskningsområden

Programmet finansierar forskningsprojekt inom:

  • Batteriutveckling (Li-jonbatterier, andra batterityper och superkondensatorer)
  • Diagnostik/mätning
  • Styrning/användning
  • Säkerhet
  • Återanvändning
  • Återvinning; Li-jonbatterier och övriga batterityper
  • Övrig relevant utveckling med god potential att bidra till programmets mål

Budgetram

Programmet finansieras av Energimyndigheten via medel från Naturvårdsverket. Cirka 280 miljoner kronor kommer fördelas under perioden 2017-2027 genom årliga utlysningar.