New European Wind Atlas

Projektet New European Wind Atlas (NEWA) är ett europeiskt samverkansprojekt (ett så kallat ERA NET+ projekt) där finansiärer från de deltagande länderna finansierar forskarna från respektive land och EU kommissionen bidrar med ytterligare finansiering till projektet.

Det huvudsakliga syftet med NEWA är att utveckla en ny europeisk vindatlas samt förbättra avancerade vindresursmodeller mot att minska osäkerheterna till mindre än 3% i plan homogen terräng och mindre än 10% i alla typer av terräng. Den nya vindatlasen kommer innehålla fritt tillgänglig data för vindresursen för EU-länderna, 100km ut från kusterna samt Östersjön och Nordsjön.

Den svenska delen av projektet består huvudsakligen av två delar. En beräkningsdel samt en mätdel, båda med syfte att öka kunskapen om vindresurser i svenska förhållanden samt säkerställa att den nya europeiska vindatlasen är tillförlitlig på detaljnivå i Sverige.

För att kunna ta till vara Europas bästa vindenergilägen med bästa effektivitet är det av vikt att ta fram en detaljerad vindresurskarta som normalt visar vindens hastighetsfördelning på en viss höjd. För att göra detta har ett konsortium mellan Danmark, Belgien, Tyskland, Lettland, Portugal, Spanien, Sverige och Turkiet bildats. Konsortiets mål är att via det gemensamma projektet möjliggöra för att ta fram en detaljerad Europeisk vindatlas. Svenska partners inom projektet är Uppsala Universitet samt WeatherTech Scandinavia AB.

Beviljat stöd

Energimyndigheten finansierar den svenska delen av projektet med 9,25 miljoner kronor för perioden 2014-2019. Den totala budgeten för hela det europeiska samverkansprojektet är drygt 13 miljoner euro.