Om området energisystemet och samhället

Energisystemet är komplext och består av allt från människor, teknik, arbetssätt, sociala aspekter och infrastruktur till politik, lagar och värderingar. För att nå klimatmålet om inga nettoutsläpp år 2045 och bidra till Agenda 2030 behövs kunskap om en mångfald av samhälleliga perspektiv på energiomställningen och dess effekter.

Att ställa om energisystemet påverkar alla delar av samhället. Det handlar bland annat om sambanden mellan energiteknik och infrastruktur, värderingar och arbetssätt, aktörer och kompetens samt regler och avtal. Energiomställningen påverkas också av vad som händer i andra samhällssektorer och av omvärldsfaktorer och trender, exempelvis frågor om jämlikhet och rättvisa.

Energimyndighetens stöd går till forskare som tar fram breda kunskapsunderlag, som täcker in många olika system- och samhälleliga perspektiv på energiomställningen och dess effekter. På sikt medför det att Sverige även kommer att ha ett antal individer med expertkompetens som kan förstå och hantera samspelen mellan aktörer och energisystemen i samhället. Kunskap och expertkompetens möjliggör beslut i komplexa frågor som ökar samhällens handlingsförmåga i energiomställningen.

Behovsområden:

  • Samspelen mellan energisystemen, människor och samhällsaspekter
  • Hållbara politiska och näringslivsrelaterade beslut
  • Tekniker och lösningars väg från teoretisk potential till storskalig användning
  • Global energi-, resurs och klimatpolitik