Ångström Solar Center

Energimyndigheten har stöttat forskningen vid Ångström Solar Center sedan 1990-talet. I nuvarande projekt, som pågår fram till februari 2014, bidrar Energimyndigheten med 22 miljoner kronor.

På Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet finns Ångström Thin Film Solar Center. Forskningen som bedrivs där handlar om solceller, i första hand så kallade tunnfilmssolceller eller CIGS-solceller (CIGS står för koppar, indium, gallium och selen, de grundämnen som ingår i solcellerna).

Solcellsmaterial i fokus

Forskarna vid Ångström Solar Center arbetar med att ta fram nya solcellsmaterial samt med olika tekniker för framställning av solceller; sputtring och förångning. De krav som ställs på de nya materialen är att de inte ska innehålla sällsynta eller miljöfarliga ämnen.

Mål

Man vill utveckla CIGS-tekniken vidare med fokus på låg tillverkningskostnad i kombination med hög verkningsgrad. Det långsiktiga målet är att göra tunnfilmssolceller lönsamma för storskalig elgenerering i Sverige.

Samarbeten

Ångström Solar Center är också en partner för industrin inom tunnfilmssolceller. Företaget Solibro AB bildades som en avknoppning av forskningsverksamheten. Solibro har idag utländska ägare och tillverkningen sker i Tyskland, men företagets forsknings- och utvecklingsverksamhet har stannat kvar i Uppsala.