Industrins energi- och klimatomställning

Hur kan industrin ställa om sina processer till minskade eller negativa utsläpp av växthusgaser? Hur kan energi- och resursanvändningen bli ännu mer effektiv? De två frågeställningarna är i fokus för detta forsknings- och innovationsprogram.

”Industrins energi- och klimatomställning” öppnar sin första utlysning våren 2019 med planerad projektstart vid årsskiftet 2020. Programmet pågår i fem år mellan 2019–2024 och är totalt 100 miljoner kronor i omfattning.

Den stödjer såväl forsknings- som utvecklings- och demonstrationsprojekt. Stödet kan sökas av företag, universitet, högskolor, institut.

Mål

Målet med satsningen är att bidra till att uppfylla effektmålen:

  • 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005
  • Noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 och därefter negativa utsläpp
  • Svensk industri bibehåller eller stärker sin internationella konkurrenskraft
  • Kunskapen och kompetensen vid svenska universitet/högskolor, institut och industri är i framkant inom områdena energi- och resurseffektivitet och minskade växthusgasutsläpp  

Fokusområden

Programmet kommer att stödja forskning och utveckling inom följande delområden:

  1. Nettonollutsläpp från industrins processer
    Området  syftar till att öka kunskapen om och utveckla både nya och befintliga processer med fokus på minskade utsläpp av växthusgaser från industrin, inklusive tekniker för att uppnå negativa utsläpp av växthusgaser. Även utveckling av processer för att använda förnybara energibärare, råvaror och insatsvaror ingår i delområdet.

  2. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser
    Delområdet syftar till att öka kunskapen om och utveckla både nya och befintliga processer med fokus på energi- och resurseffektivisering och ett flexibelt och robust energisystem.