IEA Advanced Fuel Cells

Tekniksamarbetet Advanced Fuels Cells handlar om forskning, utveckling och demonstration av olika typer av bränsleceller i syfte att öka effektiviteten och livslängden samt minska kostnaderna för bränsleceller.

Inom tekniksamarbetet finns det tre teknikinriktade annex som handlar om utveckling och konstruktion av olika typer av bränslecellsstackar och tre tillämpade annex som behandlar frågor angående användning och marknad för bränsleceller. Dessutom finns det annex som behandlar systemfrågor respektive modellering av bränslecellssystem. Det finns svenskt deltagande i merparten av annexen.

Den beslutande kommittén träffas normalt två gånger per år, på våren respektive hösten. För närvarande är det 13 medlemsländer.