IEA Advanced Motor Fuels

Tekniksamarbetet inom IEA Advanced Motor Fuel handlar om utveckling av rena, energieffektiva och hållbara bränslen och tillhörande fordonsteknik.

Fokus inom samarbetet är kopplingen till motorer och fordon, medan andra genomförandeavtal jobbar med framtagande av bioenergi, hybrider och elfordon eller slutanvändare av ren och hållbar energi. På detta sätt skapas en helhet mellan de olika genomförandeavtalen inom IEA.

Samarbetet har tre strategiska mål:

Information, spridning och medlemskap - Att samla in, utvärdera och sprida information om avancerade drivmedel och att fungera som en oberoende kunskapskälla för relaterad information. För att ge en enkel plattform för berörda parter att bli medlem i AMF.

Kooperativ FoU - Att skapa, underhålla och använda nätverk mellan partner som är involverade i forskning, utveckling och demonstration avseende avancerade motorbränslen

Marknadsintroduktion - Att uppmuntra storskalig marknadsintroduktion av avancerade motorbränslen genom att bidra till identifiering av tekniska och ekonomiska hinder och genom att tillhandahålla tillförlitliga uppgifter till beslutsfattare.