IEA Bioenergy

Tekniksamarbetet inom IEA Bioenergy arbetar för att påskynda användningen av hållbar, miljöanpassad och kostnadseffektiv bioenergi för att därigenom bidra till framtida energibehov.

Målet med samarbetet är att förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan länder som har nationella forsknings-, utvecklings- och demonstrations program inom bioenergi.

Inom tekniksamarbetet finns tio olika annex som vart och ett behandlar ett specifikt bioenergiområde:

Sverige är representerat i alla annex utom annex 42.

Den beslutande kommittén träffas normalt två gånger per år i maj och november.