Annex 32 Förbränning av biobränslen och samförbränning

Task 32 (Biomass combustion and cofiring) fokuserar på förbränning av biobränslen samt samförbränning med kol. I annexet samlar vi in, syntetiserar och sprider information. Under perioden 2015-2017 arbetar annexet bl a med en strategisk studie om förnybar värme, CHP "state-of-the-art", sameldning avfall, förbehandling bränslen, bioenergihybrider, pannor/kaminer- prestanda under verkliga driftförhållanden. I annexet deltar sammanlagt fjorton länder från fyra världsdelar.

http://www.ieabioenergytask32.com/

Svensk nationell representant: Claes Tullin