Annex 33 Termisk förgasning av biomassa

Task 33 (Gasification of Biomass and Waste) leds av USA. Syftet är främja kommersialisering termisk förgasning av biobränslen (inkl. avfall) för att generera bränsle- och syntesgas som kan direkt, respektive efter omvandling till produkter (bränslen, kemikalier etc.), ersätta fossila material, och därmed bidra till omställningen mot ett uthålligt energisystem. Detta sker genom informationsutbyte vid gruppens möten och via sammanställningar av teknikläget, anläggningsdata mm., men även i kontakt med externa intressenter vid gruppens workshops. Underlag och sammanställningar nyttiggörs av IEA Bioenergy centralt och via webbsidan nås även externa intressenter.

http://www.ieatask33.org/

Nationell representant: Lars Waldheim