Annex 34 Pyrolys av biomassa

Task 34 med fokus på direkt termokemisk förvätskning (Direct Termochemical Liquefaction, DTL) verkar genom internationell samverkan mellan forskare med kommersiella aktörer inom pyrolys, hydrotermisk och solvotermisk förvätskning samt uppgradering av bioolja och biocrude. Nuvarande deltagare är Kanada, Nya Zeeland, Finland, Tyskland, Nederländerna och Sverige med ledning från USA.

http://task34.ieabioenergy.com/

Nationell representant: Magnus Marklund