Annex 37 Energi från biogas och deponigas

Gruppen (Annex 37 Energi från biogas) sammanställer forskning och erfarenheter för biogasområdet, där avfall, skörderester och energigrödor används för att producera värme, el (t.ex. för effektbalansering i lokala nät) och fordonsbränsle. Hela värdekedjan ingår, från insamling av substrat/råvara och förbehandling till uppgradering, biogödselanvändning och mer övergripande kunskap om processkedjans socioekonomiska påverkan.

http://www.iea-biogas.net

Nationell representant: Mattias Svensson