Annex 38 Växthusgasbalanser av biomassa och bioenergisystem

Task 38 (Climate Change Effects of Biomass and Bioenergy Systems) onfokuserar på att förstå hur bioenergi kan bidra till att minska klimatpåverkan. Många olika energisystem baserade på olika bioråvaror ingår i arbetsområdet. Arbetet omfattar att utveckla kunskap som underlättar val av bioenergistrategier för att maximera klimatfördelar och minimera kostnader i ett helhetsperspektiv.

http://www.ieabioenergy-task38.org/body_index.html

Nationell representant: Leif Gustavsson