Annex 39, Kommersialisering av flytande biobränslen från biomassa

Task 39 (Commercializing Liquid Biofuels) arbetar för att kommersialisera hållbara biodrivmedel. Bioenergi och biobränslen är viktiga komponenter i ett lands gröna energiportfölj. Även om det finns många förnybara energialternativ för värme- och elproduktion är biodrivmedel för närvarande det enda medlet att ersätta dagens användning av fossila bränslen som bensin, diesel och flygbränsle.

http://task39.org/

Nationell representant: Tomas Ekbom