Annex 40, Hållbara bioenergimarknader och internationell handel till stöd för en biobaserad ekonomi

Arbetet i Task 40 (Sustainable Biomass Markets and International Trade to support the biobased economy) syftar till att utöka kunskapen om marknader för biomassa och bioenergi. Särskilt fokus är på frågor relaterade till internationell handel samt analyser av interaktionen mellan politiska åtgärder och marknadsutveckling.

http://task40.ieabioenergy.com/

Nationella representanter: Lena Bruce och Olle Olsson