Annex 43, Biomassaresurser för energi

Task 43 (Biomass feedstocks for energy markets) leds av Sverige. Annexet verkar för en positiv utveckling av bioenergimarknaden driven av väl underbyggda beslutsunderlag. Detta uppnås genom att förse viktiga aktörer med analyser, synteser och slutsatser rörande effekter på biomassamarknader och socioekonomi av ett ökat nyttjande av biomassa för energiändamål, samt miljöeffekter av biomassaproduktionen i skogs- och jordbrukslandskapet.

Annexledare: Ioannis Dimitriou, nationell representant: Gustaf Egnell