IEA Demand Side Management

Tekniksamarbetet inom IEA Demand-side Management handlar om relaterade frågeställningar (både lastförflyttning och energieffektivisering) oftast utifrån ett systemperspektiv där både teknik och samhälleliga perspektiv såsom marknadslösningar, energitjänster, beteenderelaterade frågeställningar kopplade till smarta nät såväl som till resurseffektiv energianvändning ingår

Inom tekniksamarbetet finns ett antal så kallade tasks där Sverige för närvarande är representerat i tre av dessa.

Sverige är involverat i:

  • Task 17 Integration of Demand Side Management, Energy Efficiency, Distributed Generation and Renewable Energy Sources
  • Task 24 Closing the Loop - Behaviour Change in DSM: From Theory to Policies and Practice
  • Task 25 Business Models for a More Effective Market Uptake of DSM Energy Services for SMEs and Communities

Den beslutande kommittén träffas normalt två gånger per år i april och november.