IEA District Heating and Cooling

Samarbetet inom IEA District Heating and Cooling (IEA DHC) syftar till att utvärdera och utveckla teknik samt sprida kunskap om fjärrvärme och fjärrkyla för att bidra till att minska de globalaväxthusgasutsläppen.

Samarbetet är baserat på så kallad "Cost Share" där projekt finansieras gemensamt av medlemsländerna. Projekten är inriktade på att fjärrvärmen ska kunna bidra till ökad resurseffektiv värme och kyla och minskad klimatpåverkan.

Sedan 2011 pågår även ett "Task Share Annex" inom samarbetet, som är inriktat på lågtemperaturfjärrvärme, där forskare finansieras av respektive medlemsland.