IEA Energy Conservation and Emissions Reduction in Combustion

Tekniksamarbetet inom "Energy Conservation and Emissions Reduction in Combustion" handlar om ökad förståelse av förbränningsprocesser för att uppnå lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp samt underlätta övergången till alternativa bränslen.

 

Tekniksamarbetet sker inom ett antal delområden som till exempel handlar om avancerad förbränningsteknik för kolvmotorer, gasturbiner och pannor med vanliga- och alternativa bränslen.

Den beslutande kommittén träffas normalt två gånger per år.