IEA Energy Conservation through Energy Storage

Samarbetet inom ECES syftar till att stimulera och främja internationellt forskningssamarbete inom såväl termisk som elektrisk energilagring, och ska på så vis bidra till såväl effektivare energianvändning som till att underlätta integration av förnybar elproduktion i elsystemet.

Inom tekniksamarbetet finns ett antal så kallade tasks, exempelvis kring borrhålslager, distribuerad energilagring för att underlätta introduktion av förnybar elproduktion och material för termisk energilagring. För ytterligare information se ECES hemsida.