IEA Energy in Buildings and Communities

IEA EBC bedriver forskning och utveckling mot nära-nollenergibyggnader och koldioxidutsläpp i den byggda miljön.

IEA EBC fokuserar på FoU inom området integration av energieffektiv och hållbar teknik i bebyggelsesektorn och stadsmiljö. Det är 26 länder som ingår i samarbetet och för närvarande pågår 9 projekt/annex. Sverige deltar sedan år 1977 i IEA:s EBC.

Den beslutande kommittén träffas två gånger per år.