IEA Fluidized Bed Conversion

IEA-FBC är ett internationellt samarbete för teknikutveckling och kunskapsutbyte kring energiomvandling till värme och elektricitet i kraftverk med fluidiserade bäddar. I samarbetet möts experter inom ämnet för att identifiera och lösa gemensamma problem, och där de huvudsakliga aktiviteterna består av tekniska möten och seminarier.

Förutom Sverige deltar även Österrike, Kanada, Frankrike, Finland, Italien, Japan, Korea, Portugal, Spanien och England.