IEA Greenhouse Gas R&D Programme

IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG) är ett internationellt samarbete som syftar till att identifiera och utvärdera teknikerna för att reducera emissionerna av växthusgaser i atmosfären. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS).

Programmet startade i november 1991 och har idag medlemmar från 21 länder, EU-kommissionen, OPEC samt 23 multinationella sponsorer. Varje medlem betalar in till en gemensam forskningsfond och har en plats i det verkställande utskottet (Executive Committee, ExCo).