IEA Hybrid and Electric Vehicles

Tekniksamarbetet inom Hybrid and electric vehicle
(IEA-HEV) handlar om informationsspridning mellan medlemsländerna avseende teknikutveckling och införandet av elfordon, laddhybrider samt elhybrider.

 

 

Inom tekniksamarbetet finns ett antal arbetsgrupper(tasks), där Sverige är representerat i följande:

  • informationsspridning där det bland annat ges ut en årlig bok om utvecklingen inom området,
  • batteriteknikutveckling för fordon
  • trådlös laddning
  • fordons-LCA
  • konsumentförståelse vid elbilsinförande

Den beslutande kommittén träffas normalt två gånger per år i april/maj och oktober/november.