IEA Hydrogen

Tekniksamarbetet inom Hydrogen handlar om vätgas som
möjlig komponent för ett hållbart energisystem inom alla sektorer såsom transporter, byggnader och industri.

Tekniksamarbetet fokuserar på utveckling av avancerade tekniker med koppling till bl.a. sol och vindkraft. Lagring, distribution och framställning av vätgas är viktiga områden för internationellt forskningssamarbete.