IEA Ocean Energy Systems

Tekniksamarbetet inom IEA Ocean Energy Systems (OES) syftar till att främja utvecklingen inom havsenergisystem.

Havsenergisystem är ett samlingsbegrepp som innefattar energiomvandling från vågor, tidvatten, havsströmmar, temperaturskillnader och salthaltskillnader.

Inom tekniksamarbetet finns ett antal arbetsområden, så kallade Tasks, där arbetet bedrivs. Pågående arbetsområden är:

Sverige deltar i merparten av dessa men med störst arbetsinsats på Task 1, Task 4 och Task 10. Task 1 publicerar bland annat en rapport varje år om utvecklingen på havsenergiområdet som sammanställs av medlemsländer och experter.

Den beslutande kommittén träffas normalt två gånger per år. I nuläget är 24 länder samt EU-kommissionen medlemmar i IEA Ocean Energy Systems.