IEA Photovoltaic Power Systems

Solceller som teknikområde har genomgått stora förändringar de senaste tio åren.

IEA PVPS har idag 31 medlemmar. Det är god global närvaro, med deltagare såväl från Chile, Australien och USA som från Europa. IEA PVPS har även flera medlemmar som inte är OECD-länder, exempelvis Sydafrika, Thailand och Kina.

Största nyttan av deltagande i IEA PVPS rör kunskapsinhämtning, nytta för näringslivet samt bidrag till energi- och klimatmålen.

Flera nya aktiviteter är på gång, till exempel solceller på öar och mindre energisystem som närmar sig 100 % förnybart, lagring samt solceller på fordon.

För närvarande deltar Sverige i följande delaktiviteter (tasks):