Planeringsbidrag

Energimyndigheten har tidigare beviljat ett så kallat planeringsbidrag för att stödja svenska aktörer att lämna in en ansökan till EU-program med energirelevans. Just nu finns inga pengar avsatta för planeringsbidrag och det går inte att söka planeringsbidrag. På webbsidan Utlysningar hittar du våra öppna utlysningar. Där kan du också prenumerera på nya utlysningar som öppnar.

Planeringsbidraget vände sig till aktörer som var behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kunde till exempel vara universitet, högskola, institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer. Projektförslagets energirelevans var viktig.

Andra stödmöjligheter

Vinnova erbjuder stöd i form av information och rådgivning till alla aktörer som vill lämna in en ansökan till Horisont 2020. Små och medelstora företag kan också få förstärkt hjälp av ett supportkontor, som ger kostnadsfri rådgivning vid arbetet med ansökan till Horisont 2020. Läs mer om supportkontoret här.