Innovationskluster inom TERMO

Inom programmet TERMO bedrivs fyra innovationskluster. Klustren är ett forum för samverkan och har den gemensamma målsättningen att öka innovationskraften inom respektive område.

Det övergripande syftet med klustren är att aktörerna inom värme- och kylaområdet ska hitta nya innovativa idéer, använda forskningsresultat på framtidens värme- och kylamarknader och främja nya samarbeten.

Inom klustrens respektive område samlas aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor för att identifiera viktiga frågor. Det kan till exempel ske i form av workshops och seminarier.

De fyra nystartade klustren verkar alla inom värme- och kylaområdet och har olika fokus som kompletterar varandra.

Läs mer om innovationsklustren:

Sverigenoden CELSIUS 2.0

Sverigenoden är en plattform för europeiskt samarbete. Noden blir en länk mellan svenska aktörer och europeiska samarbetspartners. Syftet är att skynda på affärsutvecklingen av svenska innovationer inom värme och kyla för framtidens energisystem utomlands.

Klusterorganisation: Johannesberg Science Park

Kontaktperson: Katrina Folland   

Utvecklingsplattform Energi

Utvecklingsplattform Energi är ett forum för samverkan inom energisystemfrågor. Syftet med forumet är att öka innovationskraften genom kunskapsutbyte, behovsidentifiering och nätverkanden mellan bransch, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor. Målet är att aktiviteterna ska bidra till energi- och klimatomställningen.

Klusterorganisation: Profu

Kontaktperson: John Johnsson

Energiforsks värmekluster

Energiforsks värmekluster vänder sig till värme- och kylaaktörer. Syftet är att underlätta för aktörerna att stärka sin konkurrenskraft och att tillsammans arbeta och bli bättre på innovationer och bidra till energi- och klimatomställningen. Klustret ska även använda sig av forsknings- och innovationsprojekt inom värme- och kyla och bidra till att dessa kommer ut på marknaden.

Klusterorganisation: Energiforsk

Kontaktperson: Helena Sellerholm

Varmt och kallt

Varmt och kallt är en plattform för idéer och möjliga samarbeten inom områdena värmepumpande teknik och kylning, termisk energilagring och geoenergisystem inklusive frivärme och frikyla. Syftet är att underlätta framväxten av nya innovationer som bidrar till ett resurseffektivt och förnybart energisystem.

Klusterorganisation: Svenska kyl- och värmepump föreningen (SKVP)

Kontaktperson: Viktor Ölén