Hearing om Energimyndighetens strategi för transportforskning och innovation

Energimyndigheten arbetar med en uppdatering av strategin för transportforskning och innovation. Syftet med strategin är att ha en helhetssyn över transportsektorn som en del i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige och globalt. Vid hearingen presenterades strategin och det hölls en diskussion om strategins delområden.

Hearingen hölls den 26 september 2019.

Här kan du ladda ner och ta del av materialet från workshopen.

Innehåll

 • 09:00 Introduktion och presentation av transportstrategin (gemensamt)
  Lars Guldbrand (Fil.Dr.), Ämnesråd Infrastrukturdepartementet
  Peter Engdahl, Chef enheten för hållbar transport
 • 09:45 Genomgång av workshoparna (gemensamt)
 • 10:00 Paus
 • 10:15 Workshops omgång 1 (arbetsgrupper)
 • 11:00 Paus
 • 11:15 Workshops omgång 2 (arbetsgrupper)
 • 12:05 Avslut (gemensamt)