ERA-NET Cofund Electric Mobility Europe (EME)

ERA-NET Cofund Electric Mobility Europe (EME) är ett gemensamt europeiskt forskningsprogram där 14 EU-länder och regioner samt Vitryssland, Israel och Turkiet deltar. Programmet pågår under perioden 2017 och 2021.

Under våren 2017 gick vi, gemensamt, ut med en utlysning där svenska företag och forskningsaktörer sökte stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom e-mobility. Med e-mobility menar vi elektrifierade fordon och laddinfrastruktur samt dess kringsystem och användare. Utlysningen hade fem fokusområden:

  • Systemintegration inom transportsektorn i stadsområden.
  • Integrering av elektrifiering i stadsgodshantering och stadslogistik.
  • Smart mobilitetskoncept och ICT-tillämpningar.
  • Kollektivtrafik.
  • Konsumentbeteende och samhällstrender.

Syftet med ERA-NET är att stärka europeisk samverkan inom forskning och innovation. Huvudsyftet med Electric Mobility Europe är att stötta implementeringen av laddfordon i fler tillämpningar i Europa samt att påskynda uppskalningstakten för dessa tillämpningar.