Fordon

Oavsett hur transporterna sker, och vilket drivmedel som används, så behöver fordonen vara så energieffektiva och ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Både nya tekniker och effektivisering av de befintliga behövs.

Energieffektivisering av fordon handlar inte bara om att ha en bränslesnål motor utan också om lägre vikt, minskat luft- och rullmotstånd och förbättrad drivlina.

Det är också viktigt att fordon och drivmedel produceras på ett hållbart och energieffektivt sätt.

Den forskning som Energimyndigheten finansierar handlar bland annat om:

  • Att minska bränsleförbrukningen och utsläppen från diesel- och ottomotorer.
  • Att utveckla motorer anpassade för alternativa drivmedel.
  • Att utveckla el- och hybridlösningar och därmed ingående batterisystem för olika typer av fordon.
  • Att optimera fordonens karosstrukturer och chassikomponenter. Här innefattas bland annat aerodynamik, lättviktsmaterial och olika säkerhetsaspekter.
  • Att utveckla tekniker för bränsleceller i fordon med bland annat vätgas som energibärare.

Energimyndigheten har hittills främst finansierat forskning kring vägfordon som bilar, bussar och lastbilar men det finns all anledning att öka finansieringen kring arbetsfordon, fartyg, tåg och flygplan i framtiden.

Se Energimyndighetens film om hybridfordon