Kompetenscentrum Förbränningsprocesser (KCFP)

Kompetenscentrum Förbränningsprocesser (KCFP) vid Lunds universitet fokuserar på forskning kring partiellt förblandad förbränning - PPC, med vanliga och förnybara bränslen, laserdiagnostik och förbränningsstyrning. Centrumet har funnit sedan 1995 och nuvarande etapp pågår 2018-2021.

Fokus ligger på förbränningskoncept som kan kombinera låga avgasutsläpp och hög verkningsgrad och hur dessa kan utnyttja alternativa bränslen.

Syfte

Syftet är att studera och därmed bättre kunna förstå förbränningsprocessen i förbränningsmotorer med vanliga och alternativa bränslen. Kunskapen kan sedan användas för att minska eller i det närmaste helt ta bort motorns miljöpåverkan och öka energieffektiviteten.

Mål

Huvudmålet är att öka förståelsen för nästa generation av förbränningsprocesser i förbränningsmotorer med vanliga och alternativa bränslen.

Budgetram

Budgetramen uppgår till 120 miljoner kronor under perioden 2018-2021 där Energimyndigheten finansierar med en tredjedel. Utöver Energimyndigheten finansieras kompetenscentrumet av Lunds universitet samt företag inom industrin.