Kompetenscentrum Katalys (KCK)

Kompetenscentrum Katalys är ett forskningscentrum på Chalmers tekniska högskola som bedriver forskning inom områdena katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys.

Forskningen är organiserad i tre närliggande huvudprogram med starka synergier där de gemensamma nämnarna är energi, miljö och katalys. I det första programmet utvecklas metoder för att reducera kväveoxider i syreöverskott vilket är väsentligt för att kunna utnyttja bränsleeffektiv mager förbränning utan ökad miljöbelastning. I det andra programmet studeras oxidation av bland annat kolväten och partiklar. Det tredje programmet är inriktat mot katalytisk teknik för energiomvandling.

Syfte

Syftet med Kompetenscentrum Katalys är att utveckla en forskningsmiljö som bedriver högkvalitativ forskning inom området katalytisk emissionsrening och katalys för uthålliga energisystem. Programmet syftar till att utveckla ny katalysbaserad teknik med fokus på reduktion av emissioner från transport- och processindustri.

Mål

KCK:s målsättning är att vara ett interdisciplinärt internationellt etablerat forskningscentrum inom områdena katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. KCK har också som mål att inom sitt definierade verksamhetsområde, bedriva forskning inom hela spektret från grundläggande forskning till uppdrag för industri och annan offentlig verksamhet.