ElectriCity

Syftet med projektet är att visa framtida hållbara kollektivtrafiklösningar under verkliga trafikförhållanden i Göteborg. Helt elektriska bussar och plug-in-hybrider som använder 60-80 procent mindre energi än en dieselbuss, trafikerar från och med 2015-06-15 en ny busslinje genom centrala Göteborg.

I projektet ElectriCity ingår att utveckla nya elbussar och utrustning som kan ladda dessa vid ändhållplatserna. Bussarna har lägre energianvändning, minskad bullernivå samt minskade utsläpp av skadliga ämnen. De kommer även att bidra till minskad användning av fossila bränslen och en hållbar stadsmiljö.

ElectriCity är, fram till projektets slut 2018, även en testarena för ny teknik och nya tjänster som kan förändra kollektivtrafiken samt bidra till framtidens stadsplanering.

Elbusslinjen går genom buller- och luftmiljökänsliga centrala delar av Göteborg samt innehåller en längre körsträcka utanför centrum. Linjen trafikeras både med plug-in-hybridbussar och nyutvecklade helt elektriska bussar.

Tydliga framsteg i utvecklingen

Den första bussen i utvecklingskedjan var en hybridbuss som utvecklades med stöd från Energimyndigheten och lanserades 2010 och enligt Volvo fortfarande är i framkant. Nästa steg i utvecklingen är plug-in-hybridbussen, som nu testas på linje 60 i Göteborg. Nu är det dags för ytterligare ett steg nämligen de helt elektriska bussarna, som har ett större batteri och laddas på ändstationerna.

Om ElectriCity

ElectriCity är ett projekt med offentliga och privata aktörer i samverkan. Parter som deltar i projektet är Volvo AB, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad.

Energimyndigheten har beviljat Volvokoncernen ett stöd på 48 miljoner för teknikutvecklin av nya bussar inom ElectriCity-projektet.