Impact Innovation

Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig satsning som ska bidra till Sveriges globala konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling. 

Impact Innovation är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova och Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet. Impact innovation är en kraftsamling där aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle går samman för att möta vår tids och framtidens samhällsutmaningar.

Det är en fortsättning på de pågående strategiska innovationsprogram som startade 2013. Men för att få kraftfullare effekter ska nu ett fåtal större program, 3–5 stycken, prioriteras inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige.

De nya programmen ska i högre utsträckning adressera områden med bred samhällsrelevans för att säkerställa större systemeffekter. De ska tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling och ha en tydligt uttalad riktning – det vill säga mål eller så kallade missions.

Programmen kommer att riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar:

  • produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
  • god och jämlik hälsa
  • attraktiva och välfungerande samhällen

Programmen förväntas starta under första kvartalet 2024.  

Utlysning för förberedelseprojekt

Den 6 februari blev det klart att 23 så kallade förberedelseprojekt får finansiering för att förbereda sin ansökan om att bli ett av de framtida programmen inom Impact Innovation.

Förberedelseprojekten ska, tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning, utveckla sina idéer och beskriva den systemförändring de vill uppnå inom de framtida programmen.

Förberedelseprojekten kommer ges ekonomiskt stöd på upp till 1,5 miljoner kronor och förväntas genomföra följande: 

  • Formulera och utveckla mission(s)
  • Analyser som ska ligga till grund för en ansökan till ett framtida innovationsprogram
  • Identifiera och engagera aktörer och samarbetsparter
  • Deltagande i mobiliseringsprocess där aktörer kan skapa nätverk, utveckla idéer och där lärande och dialoger sker.

23 projekt får stöd för att kraftsamla inför Impact innovation

Utlysningen för att utveckla program inom Impact Innovation öppnade den 7 mars 2023. I programutlysningen välkomnas alla intresserade att söka oavsett om man beviljats stöd för förberedelseprojekt eller inte.

Mobiliseringsprocess – ett erbjudande till alla sökande

Samtidigt som programutlysningen öppnade den 7 mars startade också en mobiliseringsprocess som riktar sig till alla aktörer som planerar att ansöka. Syftet med mobiliseringsprocessen är att sätta ramarna för vad som förväntas av de blivande programmen och att ge möjligheter att utveckla programidéer och aktörsnätverk. 

Alla förberedelseprojekt förväntas vara med i mobiliseringsprocessen som kommer att vara öppen för dem som är intresserade av att ansöka i programutlysningen, oavsett om de har beviljats stöd för förberedelseprojekt eller inte. 

Mobilisera för program och programkontor inom Impact innovation, Vinnova    

Invigning

Den 7 mars bjöd Energimyndigheten, Formas och Vinnova in till invigning av Impact innovation.

Impact Innovation invigdes – Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet