Energimyndigheten erbjuder stöd för industriell verifiering och kommersialisering av nya energiinnovationer, inklusive pilot- och demonstrationsprojekt, som har potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Intresseanmälningar för stödet bedöms löpande under året.

Observera!

På grund av att antalet intresseanmälningar/ansökningar för detta stöd under en längre tid varit högt i förhållande till tillgängliga personella resurser, har vi inte möjlighet att för närvarande ta emot ytterligare intresseanmälningar. Den beräknande beredningstiden för inkomna ansökningar är i nuläget också längre än normalt. Vi hänvisar tills vidare sökande till Pilot och demonstration.

Om stödet

Syftet med stödverktyget industriell verifiering och kommersialisering av nya energiinnovationer är att bidra till omställningen av energisystemet. Detta genom att stödja riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen samt därutöver även för affärsutvecklings- och kommersialiseringsinsatser. Stödverktyget riktar sig till små och medelstora företag (SMF).

Stödverktyget är inriktad mot innovationer (produkter och tjänster) som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och som därutöver även kan uppvisa en tydlig kundnytta, god affärspotential samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.

Innovationen ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet samt bör kunna bidra till fler svenska jobb och ökade svenska exportintäkter.

Bedömning av projekt

Det projekt som intresseanmälan avser kommer att bedömas utifrån hur troligt det är att kommersialiseringen av innovationen lyckas framöver samt utifrån dess potential att bidra till omställningen av energisystemet, svenska jobb och svenska exportintäkter. Se dokumentet "Fullständig beskrivning av..." för att läsa mer om bedömningen.

Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och icke traditionella energiinnovationer.

Relaterad information

Fullständig beskrivning av Industriell verifiering och kommersialisering av nya energiinnovationer

TRL-nivå

Allmänna handlingar och sekretess

  • Vilka projekt kan få stöd?

    Projekt som kan få stöd ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och därutöver även kunna uppvisa en tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.

    Målet med projektet ska vara att ta innovationen närmare och förbereda den inför kommersiell fas. Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund, och därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas. Innovation kan här avse teknik, produkt eller tjänst.

  • Hur mycket stöd kan sökas?

    Företag med kapitalbehov från cirka 2 miljoner kronor, med krav på medfinansiering som motsvarar minst 55 procent av projektets totala kostnad.